Azazel

Azazel

Krvavé slzy: 5 | Slzy štěstí: 3 | Diamantiusy: 0

Klan: Nepatří do žádného klanu

 

 

Jméno:

Azazel


Pohlaví:

Samec


Věk:

475 let


Výška:

17 m

 

Element:

Voda


Rodina:

Matka – Iniris †
Otec – Morgul
2 bratři – Orges † a Enis (Zmizel, neví se zda žije)
3 sestry – Nio, Anisa † a Kali


Partnerství:

---

 

Povaha:

Azazel je velice temperamentní drak a při prvním setkání z něj bude sršet dominance. Na první pohled se může zdát jako chladný a bezcitný, ale z části tomu tak vůbec není. Už to není malé dráče a nesměje se kvůli každé prkotině. Je to čistý sangvinik se špetkou dalších částí temperamentů.
Ctí zákon „Jak ty ke mě, tak já k tobě.“ a skutečně ho dodržuje. Takže pokud ho napadnete, on napadne Vás a věřte, že s pár škrábanci na zadku z toho nevydejte. Takové zlomené, roztrhané křídlo, zpřeražená čelist či zlámání končetin není nic příjemného.
Víceméně má však dobrou náladu, takže s vlídným chováním začne on a poté se čeká jenom na Vás, zda vám stojí ho naštvat. K dračicím se chová vždy jako džentlmen, ale nenávidí namyšlené dračice, které ho jenom využívají, či si s ním hrají jako s obyčejnou hračkou. On sice sám sebe nepovažuje za někoho krásného, neobyčejného, nejsilnějšího a všechno možné z předponou Nej, ale považuje se za normálního, podle něj výjimečného draka se smyslem pro humor, empatii, řešení konfliktů, sarkasmus, ironii a možná špetku egoistiky.
V některých věcech je ho možné popsat jako úplného flegmatika a v dalších věcech jako úplného melancholika. Je velice citlivý a svět vidí spíše v obrazu pesimismu, než v optimismu, ale když ví, že to dopadne dobře, v jeho myslí optimismus najdete, hlavně, když ví, že má naději.
Když se ještě vrátíme k jeho citlivé části: Ano, když se zamiluje, což hrozí na nějakých 60%, tak je to hrozný stydlín a citlivka, odmítnutí pro něj může znamenat vysoké napětí a mohl by mi sklony i k sebevraždě. Když dotyčnou miluje natolik, že by pro ni zemřel.
Nerad vyvolává konflikty a tak se raději cholerikům vyhýbá a to s největším obloukem, ale není to tím, že by se neuměl prát, jenom prostě, přijde mu to zbytečné a trapné.
Je to takový neutrální typ, který se staví na dobrou stranu.


Minulost:

Narodil se na severu, blízko hor, kde draci jeho druhu často skrývali. Však skrývali se i v tmavých, ledových vodách, byli jako plížící se smrt v mlze. Svým bílým zbarvením byli téměř na pevnině neviditelní, však jednoho dne se narodilo dráče se světle modrou barvou společně se svými sourozenci, kromě Azazela, který měl jinou barvu než ostatní, měl jiné zbarvení i jeho bratr Enis, který byl černý. Všem drakům, kromě naší matky a otce, z toho šla hlava kolem.
Nechápali, vždyť bude zranitelný se svým zbarvením, vždyť je jiný. Není jako My. Azazelův bratr byl podceňován, odstrkován, pomlouván, bit, šikanován a nakonec po delší době i vypuzen z hnízda. On se však za Azazelem a rodinou stále vracel. Azazel všelijak přesvědčoval radu, aby ho vzali zpátky, že bude opatrný, tolikrát přemlouval, tolikrát prosil, až uspěl a rada Enisovi pvolila návrat. Ale Enis na jejich opovržení a nenávist k němu nikdy nezapomněl a nikdy neodpustil a nikdy tak neučiní. Z Enise se stal čisto čistý cholerik. Měl výbušnou povahu, s nikým se moc nestýkal a všechny, dokonce i svou rodinu vraždil pohledem. Obrátil se k nám zády. Možná se vám zdá, že tohle je spíše příběh o Enisovi, než o Azazelovi, ale právě, když se nejdříve nedozvíme tohle, nedozvíme se potom nic.
„Tohle přeci nemůžeš!“ chytil Azazel Enise za rameno a obrátil si ho k sobě. „Sklapni!“ přirazil ho Enis ke kamenné stěně a zavrčel mu do tváře. „Když ho zabiju, stanu se vůdcem a všichni mě budou poslouchat a ten..“ odmlčí se a zorničky se mu zúžily na úzké, svislé štěrbiny. „Kdo se mi postavy do cesty, nebo mě ještě jednou někdy bude ctít zkusit odstrčit, toho zabiju!“ shodí Azazela na zem a z nosu vypustí páru. „Nech to plavat bratříčku, nic proti mě nezmůžeš, drž hubu a nic se ti nestane…“ poplácá ho po tváři a Azazel se jen ušklíbne a když se nedíval, vycenil zuby a odvrátil pohled.
„A teď zmiz.“ Enis chytil Azazela za krk a odstrčil ho stranou. „Pochybuji, že na tohle máš žaludek.“ zavlnil obočím a poté zmizel ve tmě na skalním výběžku, který směřoval nahoru do jeskyně vůdce. Azazel jen nečinně stál se sklopenou hlavou, nevěděl co má dělat, nevěděl, zda by měl něco říct, nebo zkusit zastavit. Možná by mohl zkusit spustit planý poplach, že se mu jenom něco zdálo, ale na to by Enis přišel a určitě by ublížil jedné z jejich sester.
Enis se plížil do vůdcovi jeskyně. Však před jeskyní pospával jeden z draků, hlídač, který vůdce chránil, před nezvanými hosty. Enis chvilku přemýšlel a nakonec se rozhodl ho zabít také. Jakmile Enis potichu vyrazil ke hlídači, během zlomku vteřiny se za kusem kamene objevil Azazel, který Enise pozoroval. Enisovi oči ve tmě zářily jako dvě svíčky, strašidelně se leskly, ale neleskly se jenom oči, leskly se i drápy, které se ve svitu měsíce zableskly tak, že to Azazela skoro oslepilo. Hlídač uslyšel svist tlapy, ale už bylo pozdě, stačil pozvednout hlavu jenom o kousek a už měl podříznuté hrdlo. Oči plné nechápavosti a překvapenosti zbledly a už se neměli ani sílu zavřít. Drak nevydal téměř žádný zvuk.
Enis se se zakrvácenou tlapou vplížil do jeskyně.
Azazel, aniž by si to rozmýšlel vyrazil kupředu a jako neřízená střela vlétl do jeskyně. „Neděj to!!“ jeskyní se ozval prosebný, zároveň nařizující hlas. Enis, překvapený Azazelovou akcí se k němu obrátil a lehce svěsil svůj ocas, na kterém měl ostré ostny, které měl nejspíše v plánu zarazit vůdci do hlavy. Ocas byl jen asi půl metru nad vůdcovou hlavou. Vůdce se probral, jakmile Azazelova slova dozněla. Jeho oči se proměnili na zuřící oheň, čelistmi instinktivně cvakl po Enisově ocasu a i s ostny ho skousl. Enis bolestí zařičel a okamžitě na vůdcovu hlavu zaútočil. Vůdce však už prošel mnoha bitvami a tak si dokázal poradit s takovým otrapou, jako byl Enis. Postavil se, roztáhl křídla, až to Enisovi odvládlo pysky a svým ocasem Enisovi omotal krk a stiskl. Jelikož vůdce neměl přední nohy, měl dva prsty na konci křídel, tak se těmi prsty chytil výběžků na stropě, zvedl jednu nohu, následně pustil Enisův ocas a krk a vší silou kopl Enise do hrudi. Enis letěl jako raketa a vrazil rovnou do Azazela, vykutáleli se ven z jeskyně, Enis přepadl přes mrtvého hlídače a zároveň i přes okraj římsy. Padal asi jen pár sekund a poté se pravým křídlem nabodl na špičák trčící ze skalního výběžku pod ním. Skalami a celým hnízdem se ozval další bolestný řev, který všechny draky přivolal na místo. Azazel se včas zasekl o mrtvého draka a přepadl přes něj jen z poloviny.
„Enisi!“ zvolal, přelezl mrtvého draka a přišel k okraji římsy a podíval se na Enise.
„Pomoz mi!!“ zakřičel tlumeně Enis a zběsile mával druhým křídlem a zadníma nohama se snažil se o něco zachytit. Azazel na něj jen otupěle zíral a poté se smutně zatvářil. „Enisi…“ sklopil uši.
„Tak mi pomoz ty idiote! Svoje projevy si laskavě nech, až mě odsud vytáhneš!“ zavrčí a hned na to zaúpí. „Na tvoje kecy není niko zvědavej!“ vypálí do vzduchu plamen až někteří draci o krok ustoupí. „Sklapni Enisi!“ řekla Nio a přilétla k Azazelovi. „Nech ho Azazeli, on..si to nezaslouží, vrah, tvé sestry, si to nezaslouží.“ a s tím svůj pohled odvrátí a pohledem probodne Enise. „Sklapni ty cou*o!“ jakmile se s krkem natáhl blíže k ní, okamžitě sjel o něco níž a špičák mu v křídle udělal ještě větší díru. Draci začali pomalu odcházet, či odlétávat. Nio se přidá k ostatním a nakonec tam Azazel zůstane spolu s vůdcem a Enisem úplně sám. Vůdce roztáhne křídla a s plna hrdla zařve.
„Ne, dnes ne.“ Enisovi oči byli plné šílenství a touze po krvi a smrti. Po smrti Azazela. „Dnes ještě ne!“ zakřičí, zadníma nohama se odrazí a vší silou s probodnutým křídlem trhne, až si ho roztrhne úplně a tím se uvolní. Hlasité zavřískání probilo ledovou meluzínu, která zpívala každou noc. Enis zmizel v mlze a tmě propasti a už ho nikdy nikdo neviděl.
Azazel vyrostl ve statného draka, ale bratrův pohled, který byl upřený přímo na něj, nikdy nezapomene.
Když se naučil všemu potřebnému, hnízdo ihned opustil a doufá, že se tam nebude muset vrátit.
Nyní zavítal sem a doufá, že zde to bude lepší. Že zde, ho Enis nenajde.

 

Zajímavosti:

Zatím žádné

 

Dovednosti:

Síla: 6
Rychlost: 4
Vytrvalost: 2
Obratnost: 4 (+3 Element)
Inteligence: 4

 

Jiné obrázky: